Aanvraag omgevingsvergunning Marcellinuslaan 27 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581DH 27
Publicatiedatum
18-05-2017
Einddatum
29-06-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Marcellinuslaan 27 in Losser

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Kappen van twee lindebomen om het perceel Marcellinuslaan 27, 7581 DH Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.