Aanvraag omgevingsvergunning Kerkhofweg 1 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586AA 1
Publicatiedatum
18-05-2017
Einddatum
29-06-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Kerkhofweg 1 in Overdinkel

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Uitbreiden van een woning op het perceel Kerkhofweg 1, 7586 AA Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.