Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van het Bruegheliaans Festijn in het dentrum van Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
 • losser
Publicatiedatum
11-08-2017
Einddatum
22-09-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van het Bruegheliaans Festijn in het dentrum van Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

 • Stichting Bruegheliaans Festijn, de heer M.F. Haen, Postbus 13, 7580 AA voor het houden van het Bruegheliaans Festijn in het centrum van Losser op de volgende dagen en tijden:
  • Donderdag 31 augustus 2017 van 16.00 uur tot 24.00 uur;
  • Vrijdag 1 september 2017 van 09.00 uur tot 02.00 uur;
  • Zaterdag 2 september 2017 van 09.00 uur tot 02.00 uur;
  • Zondag 3 september 2017 van 12.00 uur tot 21.00 uur.

Datum bekendmaking 11 augustus 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.