Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens het Bruegheliaans Festijn in Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581GD 38
Publicatiedatum
10-08-2017
Einddatum
21-09-2017
Bekendmaking

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend:

Beschrijving

  • Aan hotel Smit, de heer H.G. Poorthuis, Brinkstraat 38, 7581 GD Losser voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens het Bruegheliaans Festijn bij het tappunt bij het tappunt en op het terras aan de Brinkstraat voor Hotel Smit in Losser op de volgende dagen en tijden:
    • Donderdag 31 augustus 2017 van 18.00 uur tot 24.00 uur;
    • Vrijdag 1 september 2017 van 10.00 uur tot 02.00 uur;
    • Zaterdag 2 september van 10.00 uur tot 02.00 uur;
    • Zondag 3 september van 13.00 uur tot 21.00 uur.

Datum bekendmaking 10 augustus 2017.

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.