Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht voor Tiekenveenweg 4 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7586SC 4
Publicatiedatum
23-08-2017
Einddatum
04-10-2017
Kaart behorende bij: Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht voor Tiekenveenweg 4 in Overdinkel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

  • Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een dagrecreatieruimte op het perceel Tiekenveenweg 4, 7586 SC Overdinkel. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 27 september 2017.

Procedure

.