Besluit lozen buiten inrichtingen op grond van artikel 1.10 Honingloweg 9 in Overdinkel

Type bekendmaking
milieu-informatie
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7581PK 9
Publicatiedatum
23-08-2017
Einddatum
04-10-2017
Kaart behorende bij: Besluit lozen buiten inrichtingen op grond van artikel 1.10 Honingloweg 9 in Overdinkel

Er is een melding ingediend op grond van artikel 1.10 van het Besluit lozen buiten inrichtingen voor:

Beschrijving

  • Het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem op het perceel Honingloweg 9, 7581 PK Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep open. De mogelijkheid bestaat deze melding in te zien. U kunt hiervoor tijdens de openingstijden contact opnemen met de afdeling VH.