Aanvraag omgevingsvergunning nabij Dorpstraat 52 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser Q 510
Publicatiedatum
23-08-2017
Einddatum
04-10-2017

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Kappen van 9 bomen nabij het perceel Dorpstraat 52 in De Lutte, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie O, nummer 510.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.