Besluit omgevingsvergunning nabij Binkhorsterkerkpad 9A in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (perceel)
  • Losser G 3509
Publicatiedatum
13-11-2017
Einddatum
25-12-2017

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te weigeren voor het aanleggen van een toegangsweg op het perceel Binkhorsterkerkpad 9A in De Lutte, met de kadastrale aanduiding sectie G, nummer 3509.

Datum bekendmaking 13 november 2017.

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.