Besluit omgevingsvergunning Rhododendronlaan 7 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7587NL 7
Publicatiedatum
15-11-2017
Einddatum
27-12-2017
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Rhododendronlaan 7 in De Lutte

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning buiten behandeling te stellen voor het wijzigen van het gebouw met betrekking tot de brandveiligheid voor het perceel Rhododendronlaan 7, 7587 NL De Lutte.

Datum bekendmaking 15 november 2017.

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.