Aanvraag omgevingsvergunning aan de Oldenzaalsestraat in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser H 7865
Publicatiedatum
22-11-2017
Einddatum
03-01-2018

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Kappen van drie eiken op een perceel met de kadastrale aanduiding sectie H, nummer 7865, aan de Oldenzaalsestraat in Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.