Aanvraag omgevingsvergunning Lutterkerkpad 5 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587NS 5
Publicatiedatum
22-11-2017
Einddatum
03-01-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Lutterkerkpad 5 in De Lutte

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • bouwen van een schuur op het perceel Lutterkerkpad 5, 7587 NS De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.