Aanvraag omgevingsvergunning Het Swennink 8 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582JD 8
Publicatiedatum
22-11-2017
Einddatum
03-01-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Het Swennink 8 in Losser

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • plaatsen van een carport op het perceel Het Swennink 8, 7582 JD Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.