Aanvraag omgevingsvergunning Gilldehauserweg 31 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581PE 31
Publicatiedatum
22-11-2017
Einddatum
03-01-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Gilldehauserweg 31 in Losser

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Kappen van bomen op het perceel Gildehauserweg 31, 7581 PE Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.