Aanvraag omgevingsvergunning De Pol 2A in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581CZ 2 A
Publicatiedatum
22-11-2017
Einddatum
03-01-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning De Pol 2A in Losser

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Voldoen aan de bepalingen van de Wet milieubeheer/Activiteitenbesluit op het perceel De Pol 2A, 7581 CZ Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.