Aanvraag omgevingsvergunning Braakstraat 2-26 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581EZ 2
Publicatiedatum
22-11-2017
Einddatum
03-01-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Braakstraat 2-26 in Losser

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Aanbouwen van een ontmoetingsruimte behorende bij het appartementencomplex ’t Zijland, Braakstraat 2-26, 7581 EZ Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.