Aanvraag omgevingsvergunning rondom de Snoeijinksbeek in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
22-03-2017
Einddatum
03-05-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning rondom de Snoeijinksbeek in Losser

Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • Verondiepen watergangen, vernieuwen rasters, aanplant bosplantsoen, plaggen en graven van een aantal poelen in het gebied rondom de Snoeijinksbeek.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.