Aanvraag omgevingsvergunning Havezatensingel 122 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581WJ 122
Publicatiedatum
26-03-2017
Einddatum
07-05-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Havezatensingel 122 in Losser

Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • Bouwen van een carport op het perceel Havezatensingel 122, 7581 WJ Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.