Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van een wandeling in De Lutte

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
14-02-2017
Einddatum
28-03-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het houden van een wandeling in De Lutte

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • A.J.M. Woordes, Westwal 43, 7571 BB Oldenzaal voor het houden van de wandeling Oldenzaal tegen MS in De Lutte op zondag 26 maart 2017 van 9.30 uur tot 16.00 uur. Start van de route bij Restaurant de Stroper. Er is een pauzepunt bij Erve Middelkamp.

Datum bekendmaking 14 februari 2017

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.