Sloopmelding Ludgeruslaan 7 in Losser

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7581DE 7
Publicatiedatum
22-02-2017
Einddatum
05-04-2017
Kaart behorende bij: Sloopmelding Ludgeruslaan 7 in Losser

Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:

Beschrijving

  • Verwijderen van asbest van een koord van een rookgasafvoer op de zolder op het perceel Ludgeruslaan 7, 7581 DE  Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.