Inspraak bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Kampbrugweg 3 Beuningen

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588RK 3
Publicatiedatum
20-02-2017
Kaart behorende bij: Inspraak bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Kampbrugweg 3 Beuningen

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat met ingang van 23 februari 2017 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Kampbrugweg 3 Beuningen.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan beoogt de bouw van 4 recreatiewoningen op het recreatieterrein aan de Kampbrugweg 3 te Beuningen mogelijk te maken.

Inzien bestemmingsplan

Het voorontwerpbestemmingsplan kan tot en met 5 april 2017 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.

Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook  op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Procedure

Inspraakreacties

Tijdens de inzagetermijn kan door iedereen een  inspraakreactie worden ingediend.  U heeft de keuze om dat schriftelijk of mondeling te doen. Schriftelijke inspraakreacties kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Als u uw reactie mondeling kenbaar wilt maken, kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Publicatie

1.            De week van Losser
2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Publicatiebord

Losser, 22 februari 2017

Bijlagen