Besluit omgevingsrecht Daminksweg 2 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587NK 2
Publicatiedatum
09-02-2017
Einddatum
23-03-2017
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsrecht Daminksweg 2 in De Lutte

Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit op het perceel Daminksweg 2, 7587 NK De Lutte.

Datum bekendmaking 9 februari 2017.

Procedure

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.