Aanvraag omgevingsvergunning Glanergrensweg 16 in Glane

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7585PG 16
Publicatiedatum
22-02-2017
Einddatum
05-04-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Glanergrensweg 16 in Glane

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • herbouwen van een clubgebouw op het perceel Glanergrensweg 16, 7585 PG Glane.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.