Aanvraag omgevingsvergunning Bethlememsweg 4 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581PR 4
Publicatiedatum
22-02-2017
Einddatum
05-04-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Bethlememsweg 4 in Losser

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • kappen van bomen op het perceel Bethlehemsweg 4, 7581 PR Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.