Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van het horecabedrijf De Iris in Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581CC 1
Publicatiedatum
08-06-2017
Einddatum
20-07-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van het horecabedrijf De Iris in Losser

Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is de volgende gewijzigde Drank- en Horecavergunning verleend aan:

Beschrijving

  • de heer Q. Qiu voor het uitoefenen van het horecabedrijf De Iris, gevestigd aan de Gronausestraat 1, 7581 CC Losser.

Datum bekendmaking 8 juni 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.