Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van het evenement Op Losser Groeven in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
 • 7581XZ 1
Publicatiedatum
12-06-2017
Einddatum
24-07-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van het evenement Op Losser Groeven in Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening zijn de volgende vergunningen verleend aan:

Beschrijving

 • Zorggroep Sint Maarten, Vicarystraat 1, 7581 XZ  in Losser voor het houden van het evenement Op Losserse groeven op de parkeerplaats op eigen terrein van de Oldenhove Maartens-Stede aan de Vicarystraat in Losser op de volgende dagen en tijden:
  • donderdag 22 juni 2017 van 18.00 uur tot 23.00 uur;
  • vrijdag 23 juni 2017 van 14.00 uur tot 16.30 uur;
  • zaterdag 24 juni 2017 van 13.00 uur tot 17.30 uur;
  • zondag 25 juni 2017 van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Datum bekendmaking 12 juni 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.