Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van de avondvierdaagse in de gemeente Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
 • losser
Publicatiedatum
12-06-2017
Einddatum
24-07-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van de avondvierdaagse in de gemeente Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening zijn de volgende vergunningen verleend aan:

Beschrijving

 • Stichting Avondvierdaagse Losser, Collendoorn 4, 7581 RH Losser voor het houden van de avondvierdaagse door de gemeente Losser op de volgende dagen en tijden:
  • dinsdag 13 juni 2017 van 18.00 uur tot 21.30 uur;
  • woensdag 14 juni 2017 van 18.00 uur tot 21.30 uur;
  • donderdag 15 juni 2017 van 18.00 uur tot 21.30 uur;
  • vrijdag 16 juni 2017 van 18.00 uur tot 21.30 uur;
  • zaterdag 17 juni 2017 van 18.00 uur tot 21.30 uur.

Datum bekendmaking 12 juni 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.