Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het gebruiken van een dichte tent voor meer dan 50 personen, Vicarystraat 1 in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581XZ 1
Publicatiedatum
12-06-2017
Einddatum
24-07-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het gebruiken van een dichte tent voor meer dan 50 personen, Vicarystraat 1 in Losser

Op grond van artikel 2 van de Brandbeveiligingsverordening 2012 is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Zorggroep Sint Maarten, Vicarystraat 1, 7581 XZ  in Losser voor het gebruiken van een dichte tent waarin meer dan 50 personen tegelijkertijd kunnen worden toegelaten ten behoeve van het Muziekfestijn Op Losserse Groeven van donderdag 22 juni 2017 om 18.00 uur tot zondag 25 juni 2017 om 17.00 op de parkeerplaats op eigen terrein aan de Vicarystraat in Losser. 

Datum bekendmaking 12 juni 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.