Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens de feestelijke afsluiting 'Hart van Overdinkel' in Overdinkel

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7586BG 1
Publicatiedatum
13-06-2017
Einddatum
25-07-2017
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens de feestelijke afsluiting 'Hart van Overdinkel' in Overdinkel

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend:

Beschrijving

  • Aan Stichting Kulturhus Overdinkel, Prins Hendrikstraat 1 7586 BG Overdinkel voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens de feestelijke afsluiting ‘Hart van Overdinkel’ en het  Euregiofeest aan de Prins Hendrikstraat 1 in Overdinkel op de volgende dagen en tijden:
    • Vrijdag 7 juli 2017 van 12.00 uur tot 02.00 uur;
    • Zaterdag 8 juli 2017 van 10.00 uur tot 02.00 uur;
    • Zondag 9 juli 2017 van 13.00 uur tot 18.00 uur.

Datum bekendmaking 13 juni 2017.

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.