Aanvraag omgevingsvergunning Kruisseltlaan 5 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587NM 5
Publicatiedatum
21-06-2017
Einddatum
02-08-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Kruisseltlaan 5 in De Lutte

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Uitbreiden van een woning op het perceel Kruisseltlaan 5, 7587 NM De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.