Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het plaatsen en gebruiken van een dichte tent in De Lutte

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587NL 7
Publicatiedatum
06-09-2017
Einddatum
18-10-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het plaatsen en gebruiken van een dichte tent in De Lutte

Op grond van artikel 2 van de Brandbeveiligingsverordening 2012 is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • De Wilmersberg beheer B.V., Rhodondendronlaan 7, 7587 NL De Lutte voor het plaatsen en gebruiken van een dichte tent waarin meer dan 50 personen tegelijkertijd kunnen worden toegelaten ten behoeve van een besloten feest op 15 september 2017 op het gazon achter het hotel.

Datum bekendmaking 6 september 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.