Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van een Jubileumconcert op 23 september in Overdinkel

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BG 1
Publicatiedatum
12-09-2017
Einddatum
24-10-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het houden van een Jubileumconcert op 23 september in Overdinkel

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Muziekvereniging De Eendracht, h.o.d.n. De Grenslandkapel, de heer R. Horck, Cato Elderinkstraat 12, 7582 ZR Losser voor het houden van het evenement ‘Jubileumconcert’ op zaterdag 23 september 2017 in de sporthal De Spil, Prins Hendrikstraat 1, 7586 BG Overdinkel, van 20.00 uur tot 24.00 uur.

Datum bekendmaking 12 september 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.