Aanvraag omgevingsvergunning Willemsweg 3 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582PW 3
Publicatiedatum
20-09-2017
Einddatum
01-11-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Willemsweg 3 in Losser

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor:

Beschrijving

  • Een beperkte milieutoets op het perceel Willemsweg 3, 7582 PW Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.