Aanvraag omgevingsvergunning Hofkamp 13 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582GK 13
Publicatiedatum
20-09-2017
Einddatum
01-11-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Hofkamp 13 in Losser

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor:

Beschrijving

  • Het kappen van een boom op het perceel Hofkamp 13, 7582 GK Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.