Aanvraag omgevingsvergunning Beuningerstraat 59 in Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588RG 59
Publicatiedatum
20-09-2017
Einddatum
01-11-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Beuningerstraat 59 in Beuningen

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor:

Beschrijving

  • Het kappen van 1 eikenboom op het perceel Beuningerstraat 59, 7588 RG Beuningen.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.