Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens het Jeugdgala en Sterrengala in Sporthal de Fakkel in Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581CE 107
Publicatiedatum
13-12-2017
Einddatum
24-01-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens het Jeugdgala en Sterrengala in Sporthal de Fakkel in Losser

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:

Beschrijving

  • C.V. de Gaffel Aöskes, de heer P. Onland, de Pol 42D, 7581 CZ Losser voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens het Jeugdgala en het Sterrengala in de Sporthal de Fakkel, Gronausestraat 107, 7581 CE in Losser op de volgende dagen en tijden:
    • Vrijdag 26 januari 2018 van 18.30 uur tot 21.30 uur;
    • Zaterdag 27 januari 2018 van 18.45 uur tot 02.00 uur.

Datum bekendmaking 13 december 2017.

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.