Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het organiseren van de Koningsdag in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
11-12-2017
Einddatum
22-01-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het organiseren van de Koningsdag in Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Stichting Oranje-Comité Losser, mevrouw I. Koop, Smuddeweg 4, 7581 PN Losser voor het organiseren van de Koningsdag op het Raadhuisplein op vrijdag 27 april 2017 van 10.00 uur tot 13.00 uur.

Datum bekendmaking 11 december 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.