Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van evenement "Opkomst Jongerenprins van Losser" in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581GD 36
Publicatiedatum
12-12-2017
Einddatum
23-01-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het houden van evenement "Opkomst Jongerenprins van Losser" in Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Stichting Carnaval Losser, de heer H.G. Poorthuis, Brinkstraat 38, 7581 GD Losser, voor het houden van het evenement ‘’Opkomst Jongerenprins van Losser’’ in de tent achter Hotel Smit, Brinkstraat 34-36, 7581 GD in Losser op de volgende dagen en tijden:
    • vrijdag 5 januari 2018 van 19.00 uur tot 02.00 uur;
    • zaterdag 6 januari 2018 van 19.00 uur tot 02.00 uur;
    • zondag 7 januari 2018 van 13.00 uur tot 21.00 uur.

Datum bekendmaking 12 december 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.