Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor een ontheffing sluitingsuur, Brinkstraat 36 in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581GD 36
Publicatiedatum
12-12-2017
Einddatum
23-01-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor een ontheffing sluitingsuur, Brinkstraat 36 in Losser

Op grond van artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Losser is een ontheffing sluitingsuur verleend aan:

Beschrijving

  • Hotel Smit, de heer H.G. Poorthuis, Brinkstraat 36, 7581 GD in Losser ten behoeve van een Silvesterparty op maandag 1 januari 2018 van 02.00 uur tot 06.00 uur.

Datum bekendmaking 12 december 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.