Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van het evenement "Halloween" in Overdinkel

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587LH 16
Publicatiedatum
20-10-2017
Einddatum
01-12-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het houden van het evenement "Halloween" in Overdinkel

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Madrie B.V., de heer N.R. Stijger, Lutterzandweg 16, 7587 LH De Lutte voor het houden van de Landgoed Twente Fair op de volgende dagen en tijden:
    • Zaterdag 28 oktober 2017 van 10.00 uur tot 18.00 uur;
    • Zondag 29 oktober 2017 van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Datum bekendmaking 20 oktober 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.