Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het gebruik van geluid producerend materiaal tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de spoorwegovergang aan de Lossersestraat in de Lutte

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
20-10-2017
Einddatum
01-12-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het gebruik van geluid producerend materiaal tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de spoorwegovergang aan de Lossersestraat in de Lutte

Op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende ontheffing verleend aan:

Beschrijving

  • VolkerRail B.V., de heer Schipholt, Postbus 240, 4130 EE Vianen UT voor het gebruik van geluid producerend materiaal tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de spoorwegovergang aan de Lossersestraat op onderstaande dagen en tijden:
    • In de nacht van 18 op 19 november 2017 van 00.30 uur tot 6.15 uur;
    • In de nacht van 19 op 20 november 2017 van 00.30 uur tot 6.15 uur.

Datum bekendmaking 20 oktober 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.