Aanvraag omgevingsvergunning aan de Oldenzaalsestraat in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser H 6960
Publicatiedatum
01-11-2017
Einddatum
13-12-2017

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Bouwen van een bedrijfswoning met bijbehorende bijgebouwen op een perceel kadastraal bekend sectie H, nummer 6960 aan de Oldenzaalsestraat in Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.