Aanvraag omgevingsvergunning Bentheimerstraat 80 De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587NJ 80
Publicatiedatum
01-11-2017
Einddatum
13-12-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Bentheimerstraat 80 De Lutte

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Brandveilig gebruiken van een pand op het perceel Bentheimerstraat 80, 7587 NJ De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.