Ontwerpbeschikking op grond van de Drank- en Horecawet Hoofdstraat 69 iin Overdinkel

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BL 69
Publicatiedatum
28-02-2017
Einddatum
11-04-2017
Kaart behorende bij: Ontwerpbeschikking op grond van de Drank- en Horecawet Hoofdstraat 69 iin Overdinkel

Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is de volgende Drank- en Horecavergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Mevrouw J.B.M. Luijerink voor het uitoefenen van het horecabedrijf Café Borrels en Babbels gevestigd aan de Hoofdstraat 69, 7586 BL in Overdinkel.

Datum bekendmaking 16 februari 2017.

Procedure

Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij de burgemeester,  Postbus 90, 7580 AB Losser.