Besluit omgevingsrecht nabij Zoekerveldweg 4 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser Q 282
Publicatiedatum
15-02-2017
Einddatum
29-03-2017

Het college van burgemeester en wethoudersvan Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 3 berken, 4 eiken en 1 beuk op het perceel met de kadastrale aanduiding sectie Q, nummer 282, nabij Zoekerveldweg 4, 7582 PS Losser.

Datum bekendmaking 15 februari 2017.

Procedure

Standaard procedure tekst.