Besluit omgevingsrecht Hoofdstraat 68 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BV 68
Publicatiedatum
17-02-2017
Einddatum
31-03-2017
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsrecht Hoofdstraat 68 in Overdinkel

Het college van burgemeester en wethoudersvan Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het brandveilig gebruiken van een gebouw op het perceel Hoofdstraat 68, 7586 BV Overdinkel.

Datum bekendmaking 17 februari 2017.

Procedure

Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.