Aanvraag omgevingsvergunning Haerpad 10 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587BZ 10
Publicatiedatum
01-03-2017
Einddatum
12-04-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Haerpad 10 in De Lutte

Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • Bouwen van een woning op het toekomstige adres Haerpad 10, 7587 BZ De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.