Aanvraag omgevingsvergunning Ambachtstraat 13 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587BX 13
Publicatiedatum
01-03-2017
Einddatum
12-04-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Ambachtstraat 13 in De Lutte

Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • Plaatsen van een kap op de garage op het perceel Ambachtstraat 13, 7587 BX De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.