Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet Kruisseltlaan 3 in De Lutte

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587NM 3
Publicatiedatum
24-01-2017
Einddatum
07-03-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet Kruisseltlaan 3 in De Lutte

Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is de volgende Drank- en Horecavergunning verleend aan:

Beschrijving

  • ’t Kruisselt Exploitatie B.V. voor het uitoefenen van het horecabedrijf Hotel ‘t Kruisselt, gevestigd aan de Kruisseltlaan 3, 7587 NM De Lutte.

Datum bekendmaking 24 januari 2017.

Procedure

Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij de burgemeester,  Postbus 90, 7580 AB Losser.