Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens het zomerfeest op het Raadhuisplein in Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AG
Publicatiedatum
10-07-2017
Einddatum
21-08-2017
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens het zomerfeest op het Raadhuisplein in Losser

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend:

Beschrijving

  • Stichting Centrum Horeca Losser, de heer H.G. Poorthuis, Brinkstraat 38, 7581 GD Losser voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens het zomerfeest op het Raadhuisplein, 7581 AG Losser op 29 juli 2017 van 10.00 uur tot 24.00 uur.

Datum bekendmaking 10 juli 2017.

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.