Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens het Zomeravondconcert aan de Plechelmusstraat 14 in De Lutte

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587AM 14
Publicatiedatum
10-07-2017
Einddatum
21-08-2017
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens het Zomeravondconcert aan de Plechelmusstraat 14 in De Lutte

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend:

Beschrijving

  • Stichting Sint Plechelmus Harmonie, de heer T.H. Pünt, Smidskaamp 13, 7587 BV De Lutte, voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het Zomeravondconcert aan de Plechelmusstraat 14, 7587 AM De Lutte op 30 september 2017 van 19.00 uur tot 23.30 uur.

Datum bekendmaking 10 juli 2017.

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.